Leerlingen

Aanmelding en inschrijving

Ouders/verzorgers kunnen kinderen aanmelden in het jaar dat de kinderen vier jaar worden en naar groep 1 gaan (bij ons de kleuterklas). Voor inschrijving vindt er een toelatingsgesprek plaats. Als u uw kind inschrijft, conformeert u zich aan de regels opgesteld door de school.

Doorstroming en verwijzing naar vervolgonderwijs

Een leerling doorloopt in principe in acht jaar onze school. Met uw toestemming kan hiervan worden afgeweken. Bij een goede sociale vaardigheid en gebleken intelligentie kan uw kind een leerjaar in een kortere periode doorlopen.

Als blijkt dat uw kind sociaal-emotioneel en/of verstandelijk het gewenste niveau niet haalt, of in aanmerking komt voor speciaal onderwijs, dan zullen wij in overleg bekijken wat dit voor uw kind betekent. We kunnen besluiten uw kind te testen en/of bijles te geven.

 Indien blijkt dat uw kind het niveau van de basisschool niet kan halen, kan uw kind onder voorwaarden wel op school blijven, maar zullen wij samen met u de einddoelen vaststellen. In deze gevallen ligt de eindbeslissing altijd bij de directeur.

Als uw kind instroomt van een andere basisschool, zal naar eventuele bijzonderheden worden gevraagd zoals:

  • leerprestaties van uw kind,
  • doorzettingsvermogen en inzet van uw kind,
  • het sociaal, emotioneel functioneren van uw kind.

In overleg met u kan bij de oude school worden geïnformeerd naar de prestaties van uw kind. Hierdoor kunnen we het niveau van uw kind bepalen. Het opvragen van de gegevens wordt niet gebruikt om uw kind te weigeren, wel om goede afspraken te maken en eventueel het einddoel te bepalen.

Aan het eind van de vijfde klas (groep 7) zal uw kind de CITO-entreetoets doen. Aan de hand van de uitslag van de Centrale Eindtoets kunnen we in de zesde klas (groep 8), indien nodig, extra werk verrichten om uw kind op het juiste niveau te brengen. In februari van het jaar waarin uw kind in de zesde klas zit, zal de onderwijsmedewerker met u overleggen welke vorm van vervolgonderwijs een geschikte keuze is voor uw zoon of dochter.

Als ouder kunt u kenbaar maken naar welk niveau en naar welke school uw voorkeur uitgaat. De directie zal het door Juniorcollege uitgebrachte advies bespreken met de door u gekozen school, de testresultaten worden alleen met toestemming van de ouders doorgegeven.

Rapportage

De voortgang van de prestaties van uw kind wordt drie keer per jaar gerapporteerd. Deze rapportages vinden plaats in januari, april en juni. De rapportages zijn onderverdeeld in de vakken die het kind krijgt tijdens de onderwijsuren en bevatten cijfers van 0 tot 10, zodat u een reëel beeld krijgt van de prestaties van uw kind. U krijgt eerst een schriftelijke rapportage en wordt (indien nodig, of indien gewenst) daarna uitgenodigd voor een gesprek. U bent verplicht om bij  dit voortgangsgesprek van uw kind aanwezig te zijn.

De afspraken/gesprekken worden in de avonduren en op zaterdag gepland. U mag altijd een tussentijdse afspraak maken met de directeur als u zich zorgen maakt over de prestaties van uw kind.

Wat verwachten wij van uw kind