Onderwijsmedewerkers

Alle onderwijsmedewerkers zijn gemotiveerde, enthousiaste mensen. Per 12 kinderen is er minstens één onderwijsmedewerker aanwezig.

We starten in 2024-2025 met 7 groepen. Groep 1 en 2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en groep 8. Zodra er meer dan 12 tot 15 leerlingen in een groep zitten, starten we met een extra groep. Het uiteindelijke doel is per leerjaar één klas te hebben.

Kwaliteiten van onze onderwijsmedewerkers

Omgangsvormen en interactie tussen onderwijsmedewerkers en leerlingen:

  • De onderwijsmedewerker respecteert de individualiteit van elk kind. “Alle kinderen zijn gelijkwaardig, alle kinderen mogen er zijn, met alle kinderen kunnen we omgaan.” Dit willen we uitstralen. We luisteren naar de kinderen, dragen oplossingen aan waar nodig, corrigeren gedrag en taalgebruik.

 

  • De onderwijsmedewerker hanteert de regels zoals deze zijn vastgelegd in het schoolreglement. Zo stellen we grenzen en scheppen duidelijkheid voor het kind.

 

  • We spreken het kind op een correcte manier aan, met respect. We bevelen niet, maar vragen. We verwachten dit ook van het kind. Het kind wordt altijd gecorrigeerd als het vloekt, scheldt of beveelt. Er wordt geen grote mond geaccepteerd. We stimuleren het kind mondig te zijn op een respectvolle manier.

 

  • De onderwijsmedewerker is er altijd voor het kind, helpt het waar nodig, begeleidt het kind en zorgt ervoor, dat het geaccepteerd wordt binnen de groep.

 

  • De onderwijsmedewerker zorgt voor een goede sfeer, veiligheid en vertrouwen binnen de groep.

Jacqueline Imminga

Directeur

Mettje Staal

Onderwijsmedewerker

Mark Hemel

Onderwijsmedewerker

Max Imminga

Directeur

Raymond van Hemert

Onderwijsmedewerker

Peter Pos

Onderwijsmedewerker

Medewerk(s)ters BSO:

Esther Rietveld

Roxxanne Halfhuid

Selena Helena

 

Conciërge:

Marcel Pomstra

 

Onderwijsmedewerkers: 

Daymo Vorswijk

Kimberley Feliksdal

Stephan Kurpershoek

Diana Bosklopper